Pavilion

De gebouwen die actueel nog door VZW Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen gebruikt worden als huisvesting voor het CKG en KDV Kinderkasteeltje zullen normaliter, als de nieuwbouwwerken de planning volgen, eind 2025 leeg te komen staan. Het oudste gebouw – dat jarenlang ook onderdak bood aan de stichtende congregatie van het CKG Kinderkasteeltje – werd in 2009 aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteeltje Pavilion de la Tourelle.

Voor de herbestemming van (een deel van) de bestaande gebouwen loopt momenteel een zoektocht naar een derde geïnteresseerde partij om het gebouw of een deel van de gebouwen te betrekken.

Organisaties (privaat- of publiekrechtelijke verenigingen), (sociale) vennootschappen of particulieren die interesse hebben om een met het RUP compatibele functie uit te oefenen in deze gebouwen kunnen hierna een informatiebundel downloaden waarin zij meer kunnen te weten komen omtrent het feitelijk en juridisch kader waarbinnen deze herbestemming dient plaats te vinden.

Geïnteresseerden kunnen zich voor meer info ook wenden tot Rien Gellynck +32496106513 / rien.gellynck@veneco.be

Via onderstaande knop kan je de nota en bijlagen downloaden.

't Kinderkasteeltje