Welkom bij CKG 't Kinderkasteeltje!

Onze werking

Onze werking

CKG ’t Kinderkasteeltje biedt opvoedingshulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar (met bijzondere aandacht voor de allerjongsten van 0 tot 6 jaar) die een hulpvraag stellen omdat het opvoedingsgebeuren vastloopt of dreigt vast te lopen en waarvoor met een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief is op verandering.

Het CKG biedt verschillende modules aan. De rechtstreeks toegankelijke mobiele en ambulante modules worden georganiseerd vanuit twee campussen: campus Nazareth en campus Gentbrugge. De residentiële module bevindt zich enkel in Nazareth.  Bij voorkeur trachten wij in gezinnen mobiel of ambulant te werken. Slechts als dit niet volstaat of als de veiligheid van het kind in gedrang komt, wordt opvang overwogen.

Doel

De rode draad doorheen alle begeleidingen is Gezin Centraal, een hulpverleningsprogramma waarbij de uitgangspunten van de vraag- en gezinsgerichte hulpverlening worden gehanteerd. Het gezin houdt de regie over de hulpverlening.  Het hoofddoel is het bevorderen van `empowerment’ of vergroting van de zelfsturing bij de gezinnen.

We richten ons op het herstel van de balans tussen draagkracht en draaglast van gezinnen door concrete, aantoonbare en duurzame gedragsverandering. De gedragsverandering is zichtbaar in versterkte (opvoedings-) vaardigheden van ouders en kinderen, de afname van gedragsproblemen, de afname van de door ouders ervaren opvoedingsbelasting, versterkte samenwerking tussen ouders, verbetering van de communicatie in het gezin en de ondersteuning door het  sociaal netwerk van het gezin.

't Kinderkasteeltje