Welkom bij Kinderdagverblijf
't Kinderkasteeltje!

Voorstelling

Het kinderdagverblijf heeft een vergunning voor de opvang van 58 kinderen en wordt gesubsidieerd door Kind en Gezin. Wij maken deel uit van VZW Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.

Er wordt nauw samengewerkt met de partners op het terrein: het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en het Huis van het Kind Nazareth. De organisatie is lid van het Vlaams Welzijnsverbond.

We bieden de kinderen rijke ontplooiingskansen en zorgen ervoor dat ze steun en verbondenheid vinden bij de andere kinderen, onze medewerkers en hun omgeving.

Er wordt een dagprijs aangerekend die afhankelijk is van het inkomen. We zijn flexibel bij het opstellen van het opvangplan. 

Het kinderdagverblijf is minstens 220 dagen per jaar open, van 7u tot 18u30.

Voor wie

Het kinderdagverblijf richt zich op kinderen die nog niet naar school gaan (0-3 jaar).

We geven voorrang aan wie kinderopvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen.

Daarnaast geven we voorrang aan:

  • Kinderen van alleenstaande ouders
  • Gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
  • Pleegkinderen die opvang nodig hebben
    Kinderen voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is.
  • Kinderen van ouders die omwille van gezondheids- of zorgsituatie van één van de ouders of van een minderjarig kind opvang nodig hebben.
  • Kinderen waarbij geen van beide ouders een diploma hebben van het secundair onderwijs;
  • Kinderen van wie een broertje en/of zusje in de voorziening opgevangen is.
  • Ook kinderen die een bijzondere zorgvraag hebben, zijn welkom bij ons.  Wij trachten een opvang op maat te voorzien voor hen. Daarbij werken we nauw samen met begeleidende diensten zoals therapeuten, het CIK…
't Kinderkasteeltje