Onze visie

Kinderen

Het basisprincipe is dat we voortdurend streven naar een hoog welbevinden van de kinderen.
We doen dit door:
• Respect te tonen voor elk kind, voor zijn eigenheid en persoonlijkheid
• De kinderen rijke ontplooiïngskansen bieden: we zorgen voor een stimulerende omgeving met rijk speelgoed aangepast aan de leeftijd en de interesses van het kind.
• We zorgen ervoor dat de kinderen steun en verbondenheid vinden bij andere kinderen, bij de medewerkers en hun omgeving.

Ouders

Wij willen, vanuit een waarderende en respectvolle houding, samen met de ouders de opvoeding van hun kindje gestalte geven. Wij informeren elkaar over de pedagogische aanpak en over de vorderingen van het kind.
Op die manier kunnen we samen de opvoeding afstemmen op de individuele noden van elk kind. We nodigen de ouders uit om te praten over hun kind en zijn eigenheden, over hun bezorgdheden, hun wensen. Ouders kunnen ook met vragen over de gezondheid, opvoeding, de ontwikkeling en de activiteiten van hun kind steeds terecht bij de begeleiders, de pedagogische coach en de verantwoordelijke.

Team

We zorgen voor een gepaste omkadering zodat onze medewerkers hun talenten maximaal kunnen inzetten en ontplooien. Als team willen we met elkaar omgaan in een sfeer van waardering, openheid en respect.Op die manier kunnen we samen de opvoeding afstemmen op de individuele noden van elk kind. We nodigen de ouders uit om te praten over hun kind en zijn eigenheden, over hun bezorgdheden, hun wensen. Ouders kunnen ook met vragen over de gezondheid, opvoeding, de ontwikkeling en de activiteiten van hun kind steeds terecht bij de begeleiders, de pedagogische coach en de verantwoordelijke.

Maatschappij

Als kinderdagverblijf geloven we in een cultuur van dialoog en ontmoeting.
Gelijke kansen en sociale cohesie staan centraal in onze organisatie, we staan open voor inclusieve opvang van kinderen met een bijzondere zorgvraag of kinderen uit een bijzondere of kwetsbare gezinssituatie.
Als organisatie hebben we aandacht voor nieuwe maatschappelijke tendensen en passen onze werking aan waar nodig en wenselijk.

Ons team

Directie

Leentje Paelinck

Coördinator CKG

Sofie De Langhe

Directeur

Inge Vandevyere

Coördinator Kinderdagverblijf

Leefgroepen

 

Het kinderdagverblijf werkt met semi-verticale groepen, dit wil zeggen dat de kinderen over 2 afdelingen zijn verdeeld, een babyafdeling en een peuterafdeling.

De babyafdeling bestaat uit 2 leefgroepen: de Pagadders en de Duimelotjes.

In beide leefgroepen kunnen de kindjes terecht tussen 0 en +/- 18 Maanden.

De peuterafdeling bestaat uit 3 leefgroepen: de Troetelberen, de Kabouters en de Clowntjes.  In deze leefgroepen blijven de kindjes dan tot ze naar school gaan, rond de leeftijd van 3 jaar.

De verantwoordelijke stelt de groepen samen, in overleg met de betrokken begeleidsters en de pedagogische medewerker.  Zij houdt hierbij rekening met de aard en ontwikkelingsfase van het kind, de pedagogische visie, het reserveringsschema en de beschikbare plaats.

2

Keukenmoekes

14

Kindbegeleiders

3

Stafleden

Onze werking

't Kinderkasteeltje