Privacy

Anoniem surfen
Deze website kunt u anoniem bezoeken. Wij verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers, middels een cookie of op andere wijze.

Uw privacyrechten uitoefenen
U heeft steeds het recht om de gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kunt terecht bij de auteur van deze website indien u uw rechten wil uitoefenen.

Meer informatie
Zij worden beschermd door de Belgische wet van 08.12.92 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonlijke gegevens, gewijzigd bij wet van 11.12.98 ter omzetting van richtlijn 95/46/Cc van 24.10.95 van het Europese Parlement en van de Raad in verband met de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van gegevens.

Gegevensverwerking – contactformulier
Indien u gebruik maakt van ons contactformulier gebruiken we uw persoonsgegevens om uw verzoek optimaal te kunnen beantwoorden.

Disclaimer

Website

De CKG’s kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website, de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, en/of uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op het computersysteem.

Op de website stellen de CKG’s ook juridische documenten en regelgeving ter beschikking. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Er moet bovendien worden benadrukt dat de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als een authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen worden beschouwd. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Email
Deze elektronische boodschap en haar bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk. Hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien de mail niet voor u bestemd is, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de Email te vernietigen.

De CKG’s besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens die zij verspreidt. Desalniettemin blijven fouten mogelijk, ook bij de transmissie van de gegevens. De overgebrachte informatie kan onderschept, gewijzigd of vernietigd zijn. Ze kan ook verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. De CKG’s aanvaarden bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Email, evenals voor technische storingen en virussen.

't Kinderkasteeltje