Mobiele begeleiding

Wat doen we?
De gezinsbegeleider komt thuis langs om samen te werken rond uw vragen.

Hoe?
Afhankelijk van uw vraag zoemen we in op draagkracht, opvoeding, ontwikkeling, netwerk… 
Indien u dat wil, zoeken we samen uit wie nog kan ondersteunen.

Voor wie?
Mobiele begeleiding is er voor gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, met focus op kinderen van 0 tot 6 jaar.

 

Buidel begeleiding

Wat doen we?
Het gezin wordt in de thuiscontext of in het centrum begeleid. De gezinsbegeleider gaat aan huis om samen met het gezin te werken rond hun opvoedingsvragen. Dit wordt afgewisseld met buidelsessies in het centrum. Het buidelen betekent heel concreet dat ouder en kind werken aan het verbeteren van hun relatie en dit door samen activiteiten te doen binnen de professionele omkadering van het buidelteam.

Hoe?
We vertrekken van de opvoedingsvragen van het gezin. We leren opvoedingsvaardigheden aan, bevorderen de band tussen ouders en kinderen en helpen de ontwikkeling van de kinderen mee op te volgen en te stimuleren.

Voor wie?
Gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die opvoedingsmoeilijkheden ervaren.

Amber begeleiding

Wat doen we?
De gezinsbegeleider komt thuis langs om samen te werken rond uw vragen. 
Amber begeleiding kan ook intensief, dan komen we 2 of 3 keer per week langs.

Hoe?
Afhankelijk van uw vraag zoemen we in op draagkracht, hechting, verzorging, ontwikkeling, netwerk…
Indien u dat wil, zoeken we samen uit wie nog kan ondersteunen.

Voor wie?
Amberbegeleiding is er voor gezinnen met een pasgeboren baby. De begeleiding kan opstarten tijdens de zwangerschap.

Training Positief opvoeden

Wat doen we?
We geven een oudercursus waarin je concrete handvaten krijgt om liefdevol met uitdagende thema’s in de opvoeding van je kinderen om te gaan.

Hoe?
De oudercursus kan in groep gevolgd worden of de gezinsbegeleider komt bij jullie thuis langs.

De oudercursus in groep bestaat uit 5 groepssessies en 1 individueel (video)gesprek. Inschrijven kan via Huis van het Kind in jouw buurt.  

De individuele oudercursus wordt gegeven op maat van het gezin. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op onze website.  

Voor wie?
Wil je een huilbui of driftbui bij je kind beter begrijpen? Wil je leren hoe je op een afgestemde manier je kind bij ‘moeilijk’ gedrag kan ondersteunen? En zelf ook rustig kan blijven? Deze cursus is voor ouders van kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.  

Zorggarantie - Begeleiding

Wat doen we?
De gezinsbegeleider komt thuis langs om samen te werken rond uw vragen.

Vaak organiseren we samen met u als ouder een overleg. De gezinsbegeleider spreekt met u als ouder af wie hierbij aanwezig is. Tijdens dit overleg luisteren we naar wie zich zorgen maakt. We spreken over wat en wie zou kunnen helpen om minder zorgen te hebben en we maken daar afspraken over: wie gaat wat doen? Tijdens de begeleiding komen we nog een paar keer samen om te bespreken hoe het gaat.

Indien u denkt dat andere hulp ook nodig is of beter zou passen, kunnen we u helpen om deze hulp ook te vinden.

Zorggarantie begeleiding kan ook intensief, dan komen we 2 of 3 keer per week langs.

Hoe?
Uw vragen en zorgen zijn het vertrekpunt. We helpen u zoeken naar oplossingen die passen voor u, voor uw kind en voor uw gezin. We luisteren naar wat voor u belangrijk is en benoemen samen met u wat wel goed lukt.

Voor wie?
Zorggarantie begeleiding is er voor gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar. De begeleiding kan opstarten tijdens de zwangerschap. 

Residentieel verblijf

Niet-rechtstreeks toegankelijk. Voor kinderen 0 – 6 jaar.

Wat doen we?
Uw kind verblijft in het CKG. Elk kind verblijft in een vaste leefgroep en heeft een eigen individuele leefgroepbegeleider.

Daarnaast begeleiden we uw gezin ook thuis. De gezinsbegeleider komt aan huis om samen te werken aan afgesproken doelen. Er vinden ook gesprekken plaats in het CKG. We streven naar 1 gesprek per week.

Hoe?
Uw kind verblijft in een leefgroep waarin de aanpak en de inrichting aangepast is aan baby’s, peuters en kleuters.

We werken daarbij nauw samen met u als ouder en uw netwerk. We hebben ook aandacht voor de ontwikkeling van uw kind.

Zo veel als mogelijk zijn de vragen en zorgen van uw gezin het vertrekpunt binnen de begeleiding.

Voor wie?
De lange residentiële opvang is bedoeld voor kinderen van 0 tot 12 jaar, de meeste kinderen die bij ons verblijven zijn tussen 0 en 6 jaar.

De langdurige residentiële opvang is niet rechtstreeks toegankelijk. Aanmelden gebeurt via de Toegangspoort van Integrale Jeugdhulp.

Kortdurend verblijf

Wat doen we?
We beogen gezinnen met hele jonge kinderen te ondersteunen met de bedoeling (volledige) uithuisplaatsing te vermijden. Van bij aanmelding wordt het perspectief verduidelijkt en indien er toch twijfel is of een volledige terugkeer naar huis op korte termijn haalbaar is, wordt Pleegzorg betrokken. De zorgen en vragen van ouders vormen de basis om te komen tot doelstellingen. Wanneer, hoe lang, met welk perspectief een kind verblijft in de leergroep wordt bepaald in overleg met ouders en hun (formeel en informeel) netwerk. Deze module kadert in het provinciaal zorggarantieplan voor jonge kinderen er wordt dan ook overlegd met de provinciaal coördinator en het regionaal zorggarantieteam.

Hoe?
De begeleiding steunt op gesprekken en overlegmomenten waarin ouders de meest actieve rol hebben. Wekelijks gaan er 3 contacten door tussen de begeleiders en het gezin (ouders, netwerk).
Indien er verblijf gekoppeld is aan de begeleiding, worden oefenmomenten voor de ouders georganiseerd zowel thuis als in het CKG.

Voor wie?
De module ”Gezinsgerichte begeleiding met kortdurend verblijf voor jonge kinderen” richt zich op gezinnen met heel jonge kinderen (- 3 jarigen/niet-schoolgaand).
De ouders kunnen onze voorziening in Nazareth vlot bereiken (max. een uur onderweg met het openbaar vervoer/ max. een half uur met de auto) en de ouders en/of hun netwerk zijn in staat de zorg voor hun kind(eren) minstens 1 dagdeel per week zelf op te nemen.

Zorggarantie - Residentieel Verblijf

Wat doen we?
Uw kindje verblijft voor korte tijd in het CKG. Elke kind verblijft in een vaste leefgroep en heeft een eigen individuele leefgroepbegeleider. Kindjes kunnen ook deels thuis zijn.

Daarnaast start er ook een gezinsbegeleiding. Een gezinsbegeleider kan aan huis komen en er kunnen gesprekken doorgaan in het CKG.

Hoe?
Uw kind verblijft in een leefgroep waarin de aanpak en de inrichting aangepast is aan baby’s, peuters en kleuters.

We werken daarbij nauw samen met u als ouder en uw netwerk. We hebben ook aandacht voor de ontwikkeling van uw kind.

Zo veel als mogelijk zijn de vragen en zorgen van uw gezin het vertrekpunt binnen de begeleiding.

Voor wie?
Zorggarantie verblijf is bedoeld voor kinderen van 0 tot 3 jaar en is rechtstreeks toegankelijk.

't Kinderkasteeltje

Wachtlijst

Beste ouder/aanmelder,

Op dit moment is onze wachtlijst vol.

Wij kunnen wel nog steeds gecontacteerd worden om te helpen meedenken waar jullie wel met jullie vraag terecht kunnen. Dit kan door ons telefonisch te contacteren op het nummer 09/385.40.15.

Voor zwangeren, kinderen -1 jaar en vragen i.v.m. zorggarantie vragen wij om ons aanmeldingsformulier in te vullen. Een medewerker zal nadien zelf contact opnemen om mogelijkheden samen te bekijken.