Een geschiedenis van zorg-dragen-voor


Baron Kervyn de Volkaersbeke (oud-burgemeester van Nazareth) had  3 dochters. Eén van deze dochters besloot als kloosterlinge door het leven te gaan en sloot zich aan bij de Cisterciënzerzusters in de Bijloke in Gent.

De 3 ongetrouwde dochters van de baron bouwden in 1882 een klein kasteeltje gelegen rechtover de dreef waar het ouderlijk kasteel zich bevond. Het kasteeltje kreeg de naam ‘Pavillion de la Tourelle’ .

In 1892 bleef de dochter die in het klooster trad als enige erfgename over.
Gezien zij overste werd van de congregatie, schonk zij het kasteeltje aan de Cisterziënzerzusters met als hoofddoel zorg te bieden aan de zwaksten in de regio.

Na W.O.I werden heel wat verzwakte kinderen opgenomen waardoor uitbreiding van het kasteeltje zich opdrong.  In 1922 gingen de uitbreidingswerken van start.
In 1924 kon er opvang geboden worden aan een 70-tal naoorlogse, hulpbehoevende kinderen. De Zorg werd opgenomen door een 10-tal zusters en 8 medewerkers. Het kasteel kreeg de naam ‘Gesticht der voedsterlingen’.

De erkenning door K&G was een feit in 1947. Een 90-tal kinderen werden dag- en nacht opgevangen. 

In 1951 werd een school voor kinderverzorgsters opgericht, gevestigd op hetzelfde domein. De school kreeg de naam ‘Immaculata’. Deze school zal in 1997 opgenomen worden door de grotere scholengemeenschap en daarbij ook verdwijnen van het terrein.

Gezien het stijgend aantal zelfstandigen in Nazareth zal op hun vraag een bijkomend kinderdagverblijf voor 48 kinderen opgestart worden in 1975.  ‘De kribbe’ wordt geboren.

In 1995 wordt het dag- en nachtverblijf officieel omgeschakeld tot een CKG (centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning). Een nieuwe naam wordt gegeven aan het CKG en aan het dagverblijf : 
 ’t Kinderkasteeltje’.

Het CKG voorziet in 1999 een afdeling in Ledeberg-Gentbrugge waardoor de instap voor kansarme gezinnen met opvoedingsproblemen gefaciliteerd wordt.

In 2000 wordt de afdeling erkent door K&G voor 20 plaatsen.
Het Kinderkasteeltje kent een erkenning van 60 plaatsen voor het CKG en 52 plaatsen voor het dagverblijf.

Geleidelijk aan wordt het residentieel aanbod afgebouwd ten voordele van de preventieve begeleidingsvormen waarbij we het doel, vermijden van opvoedingscrisis,  voor het oog houden. 

 

 

 


 

Voog. Maak een website.