Je kind wil ’s nachts niet slapen …

Je zoontje ruimt nooit op …

                          Je kinderen maken veel herrie …

 

Kortom, opvoeden is soms niet leuk meer. Je hebt het gevoel er alleen voor te staan …

 

Het CKG ’t Kinderkasteeltje richt zich met Triple P tot ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar die zich wel eens vragen stellen rond de opvoeding of het gedrag van hun kind(eren).

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en is ontwikkeld door Prof. Matthew Sanders van de Universiteit van Queensland, Australië. Het programma is gebaseerd op klinisch onderzoek en is wetenschappelijk onderbouwd.

 

Het programma helpt ouders om een zorgzame ouder-kindrelatie op te bouwen . Triple P reikt positieve opvoedingsvaardigheden aan. Het actief inoefenen van vaardigheden en het
zelf zoeken naar oplossingen staan centraal.

 

Er kunnen zowel groepstrainingen als individuele trainingen via huisbezoeken aangeboden worden. Beide vormen van training zijn gratis. Het werkboekje kost 15 euro.

 

Groepsgericht Triple P

De groepscursus wordt gegeven in groepjes van max. 12 ouders en bestaat uit  5 bijeenkomsten.

 

Thema’s die aan bod komen tijdens de eerste 4 bijeenkomsten zijn:

·         Wat is positief opvoeden?

·         Waarom reageert je kind zus of zo?

·         Hoe kan je gewenst gedrag beïnvloeden en aanmoedigen?

·         Hoe kan je grenzen stellen en je kinderen zelfbeheersing aanleren?

·         Hoe kan je met stressvolle situaties omgaan zoals bv. winkelen, in een rij wachten, …

 

Er is mogelijkheid tot telefonische sessies met de Triple P-medewerker. Je kan vragen stellen, vertellen hoe je inspeelde op gedrag van je kind, een probleem voorleggen …


In de laatste afsluitsessie, terug in groep, overlopen de ouders wat ze geleerd hebben en wat er veranderd is in hun gedrag en dat van hun kind. Ouders leren hoe ze die veranderingen kunnen behouden.

 


Onze eerstkomende groep organiseren we in samenwerking met Huis van het Kind Merelbeke

De sessies gaan door op 18 en 25 april 2018; 2 en 9 mei 2018 en op 6 juni 2018.

Deze sessies starten om 20u stipt en eindigen om 22u

in het Wilgenhof, Poelstraat 37, 9820 Merelbeke.


Interesse? Meer informatie en inschrijven kan via volgende link:


https://www.sociaalhuismerelbeke.be/huisvanhetkind


Tussen de laatste 2 sessies vinden 3 telefonische gesprekken plaats. 


Voog. Maak een website.