Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) ’t Kinderkasteeltje maakt deel uit van de VZW Maria de Onbevlekte.

Het centrum is erkend door Kind & Gezin en voldoet hierdoor aan nauwgezette kwaliteitsnormen.
Samen met de afdeling in Gentbrugge wordt opvoedingshulp  geboden aan  kinderen van 0 tot 12 jaar en hun gezin.

Het CKG in Nazareth kan binnen hun  mobiel aanbod,  pedagogische ondersteuning bieden , mits aandacht voor de integrale gezinscontext,  aan huis en/of in het centrum.  Daarnaast kan dag- en nachtopvang aangeboden worden aan 18 kinderen binnen de leefgroepwerking.

Het opvoedings-trainingsprogramma Triple P voor ouders in groepsverband wordt 3 maal per jaar  aangeboden.  Afhankelijk van de hulpvraag kan dit programma eveneens individueel aan huis doorlopen worden met de ouders.

 

Een team van medewerkers staat klaar voor ouders en kinderen en betrokken hulpverleners :

  • directie
  • administratie
  • kwaliteitscoördinator
  • logistiek team
  • keukenteam
  • verpleegkundige
  • opvoeders
  • gezinsbegeleidsters

De rode draad doorheen alle begeleidingen is opvoedingshulp gekleurd door de visie rond basisvertrouwen - contextuele visie - de gedragsleer en de kinderrechten in de jeugdhulp.

Voog. Maak een website.