Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) ’t Kinderkasteeltje maakt deel uit van
de VZW Maria de Onbevlekte.

Het Centrum is erkend door Kind & Gezin en voldoet hierdoor aan nauwgezette kwaliteitsnormen.

Samen met CKG Nazareth wordt opvoedingshulp geboden aan  kinderen van 0 tot 12 jaar en hun gezin.

Het CKG in Gentbrugge beschikt over een mobiel begeleidingsaanbod aan huis en/of in het centrum.

naast de klassieke mobiele begeleiding, kunnen de  begeleidingsgesprekken in het gezin  afgewisseld worden met Buidelsessies in de afdeling waar gewerkt wordt aan de unieke ouder-kind-interactie.

In het kader van preventieve opvoedingsondersteuning kunnen toekomstige of prille ouders
vroegtijdig voorbereid of ondersteund worden in de benadering van hun kindje via de Amberbegeleiding.

Een team van gezinsbegeleidsters en opvoedsters staat klaar voor ouders, kinderen en betrokken hulpverleners. de afdeling is bereikbaar van 9uur tot 16uur tijdens de werkdagen.

De rode draad doorheen de begeleidingen is opvoedingshulp gekleurd door de visie
rond basisvertrouwen - de contextuele visie – de gedragsleer en de kinderrechten in de jeugdhulp.

Voog. Maak een website.